Yayınlar

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Uzel M., Togay A., Anil Ö., Söğütlü C., Experimental investigation of flexural behavior of glulam beams reinforced with different bonding surface materials, Construction and Building Materials, Vol:158 P:149-163, 2018 [SCI]
 2. Keçel S., Toğay A., Ürün Tasarımında Sonlu Hacimler Yöntemini Kullanmak-Fan’dan Yüzey Temizleme CihazınaOnline Journal of Art and Design, 5 (3)(22-37), 2017.
 3. Togay, A., Anil, Ö., Işleyen, Ü.K., Ediz, İ., Durucan, C., Finite-element analyses of light timber-framed walls with and without openings, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings, ISSN 0965-0911 | E-ISSN 1751-7702, https://doi.org/10.1680/jstbu.16.00085, p:1-15, 2017 [SCI]
 4. Anil, Ö., Togay, A., Işleyen, Ü.K., Döngel, N., Söğütlü, C., Effect of Timber Type and Nail Spacing on the Hysteretic Behavior of Timber-Framed Shear Walls with Openings, International Journal of Civil Engineering, 1-18, 2017. [SCI]
 5. Keçel, S., Toğay, A., Use of multidisciplinary analysis programs in the design process and its importance in terms of design education, Turkish Journal of Education, 6 (4)(158-168), 2017 (ESCI)
 6. Togay, A., Döngel, N., Söğütlü, C., Ergin, E., Uzel, M., Güneş, S., Determination of the Modulus of Elasticity of Wooden Construction Elements Reinforced with Fiberglass Wire Mesh and Aluminum Wire Mesh, BioResources, 2017/2/13 BioResources, Volume 12, Issue 2, 2466-2478, 2017. [SCI]
 7. S. Kecel, A. Togay, Analysis Based Evolutionary Design: Surface Cleaning Device Example, Turkısh Online Journal Of Design Art And Communication, Vol:7, Issue:2, 163-174, 2017 (ESCI)
 8. ANIL Ö., TOGAY A., ISLEYEN U.K., SÖĞÜTLÜ C., DÖNGEL N., “Hysteretic behavior of timber framed shear wall with openings“, Construction and Building Materials, Volume 116, Pages 203–215, 30 July 2016. [SCI]
 9. TOGAY, A., ERGİN, E. “Determination of some physical attributes for wooden construction elements strengthened with woven wire fiberglass” BioResources 9/3, ISSN: 1930-2126, 3883-3900, 2014. [SCI]
 10. YORULMAZ, M., YAVUZCAN, H.G., TOGAY, A., A Web-Based Management System And Its Application For Student Design Projects, JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, Volume 2 Issue 2 Article 26 ISNN: 2146-7463, May 2012.
 11. SÖĞÜTLÜ, C., TOGAY, A., “The Effect Of The Process Parameters in the Planing Processes On The Surface Roughness Of Cherry And Pear Woods” African Journal of Biotechnology Vol. 10(21), pp. 4392-4399, ISSN 1684-5315, 23 May, 2011. [SCI]
 12. ATAR, M., KESKİN, H., PEKER, H., ÜSTÜNDAĞ, A., TOGAY, A., CANDAN, Z., “Impacts of Different Joint Angles and Adhesives on  Diagonal Tension Performances  of The Box-Type Furniture“,   BioResources (BR), 5/1, ISSN: 1930-2126,  345-355, 2010. [SCI]
 13. TOGAY, A., “Effects of Impregnation with Timbercare Aqua on the Modules of in Bending of Some Woods” Journal of Applied Science (JAS), 9/5, 956-961, DOI:10.3923/jas.2009.956.961, 2009. [INSPEC]
 14. TOGAY, A., KILIÇ, Y., ÇOLAKOĞLU, M. H., “Effects of Impregnation with Timbercare Aqua to Surface Roughness of Some Varnishes” Journal of Applied Science (JAS), 9/9, 1719-1725, DOI:10.3923/jas.2009.1719.1725, 2009. [INSPEC]
 15. KESKİN, H., ATAR, M., TOGAY, A.,”Impacts of Impregnation with Imersol Aqua on the Compression Strength of Some Solid Wood Materials” Construction & Building Materıals (JCBM),22/7,1402-1408, DOI:10.1016/j. conbuildmat. 2007.04.011, 2008. [SCI]
 16. KESKİN, H., TOGAY, A., “Impacts of Impregnation with Imersol Aqua on the Compression Strength of Laminated Wood Materials“, Materials Science, Volume & Issue: 2 (6), ISSN 0974 7486, 2006.
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 1. GEDİK E., TOGAY A., Ürün Tasarımında 3B Baskı Teknolojinin Kullanımı Üzerine Keşfedici Bir Araştırma, International Symposium on 3D Printing, 3-4 April 2017, İstanbul.
 2. TOĞAY A., GÜNEŞ S., COŞKUN M., GEDİK E., Ürün Tasarımı Eğitiminde Dijital Tasarım ve Fabrikasyon Laboratuarı, International Symposium on 3D Printing, 3-4 April 2017, İstanbul.
 3. GEDİK E., TOGAY A., Association crafter approach with technology: Customized product design with 3d printer, Global Journal on Humanities and Social Sciences, Issue 3, Pages 584-594, 2016.
 4. TOĞAY A., GÜNEŞ S., COŞKUN M., GÜNEŞ Ç., Computer Aided Design in Education and Its’ Interpretation through Design Thinking, Global Journal on Humanities & Social Sciences, Issue 3, 328-337, 2016.
 5. ŞAHİN D., TOĞAY A.,  Augmented Reality Applications in Product Design Process.  Global Journal on Humanities & Social Sciences, Issue 3, 115-125, 2016.
 6. Togay, A., Güneş, S., Coşkun, M., 2015. Designers’ Response to the Uncertain Future: Project Refugee Camp, Design in Times of Turmoil: Displacement, Replacement, Emplacement, 4T, İzmir, Turkey.
 1. ANIL, Ö., TOGAY, A., SÖĞÜTLÜ, C., DÖNGEL, N., KARAGÖZ, Ü., EDİZ, İ., Experimental Analysis of Hysteretic Load Behavior of Timber Framed Shear Walls with Openings, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering- ACE 2014, Istanbul, 21-25 October 2014.
 2. TOGAY, A., AKDUR, T.E., YETİŞKEN, İ.C., BİLİCİ, A.,Eğitim Süreçlerinde Sosyal Ağların Kullanımı: Bir MYO Deneyimi, Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 28-30 Ocak 2013.
 3. YORULMAZ, M., YAVUZCAN, H.G., TOGAY, A.,  An E-learning Model for Industrial Design Projects, 3rd International Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2010: e-learning., Istanbul, May 10-14 2010.
 4. YORULMAZ, M., YAVUZCAN, H.G., TOGAY, A., “E-Graduate System For Students of Technology Education“, International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future (EU LdV Project Conference), Bükres, Romanya, 2-3 Mayis, 2007.
 5. TOGAY, A., KARAASLAN, A., YORULMAZ, M., The Program Design for Support to Education with  Web Based Portfolio Management, ePVET (e-Portfolio Process in Vocational Education) Konferans, 137-143, Bükreş/Romanya,2007.
 6. ÇAKIR, H., KARAARSLAN, A., TOGAY, A., Çevrimiçi Öğrenci Takip Sistemi, IETC-2007 International Educational Technology Conference, 340-345, KKTC, 2007.
 7. YAVUZCAN, H.G., TOGAY, A., YORULMAZ, M.  Web Content Management System of MODULARTE, New Approaches in Technology Training (MODULARTE) Leonardo da Vinci Pilot Project Valorisation Conference Proceedings: 99-116 (ISBN 978-975-507-159-6), Ankara,Türkiye, 2007.
 8. KARAARSLAN, A., TOGAY, A., ÇAKIR, H., Teknoloji Eğitiminin Elektronik Alanına Yönelik Bilgisayar Destekli Ölçüm-Deney Modülü Geliştirilmesi ve Örnek Laboratuar Kurulumu, IETC-2007 International Educational Technology Conference, 32-38, KKTC, 2007.
 9. TOGAY, A., “Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretimin Teknoloji Süreçleri Üzerine Etkileri ” IV. International Educational Technology Conference, 1549-1555, Magusa/KKTC, 2006.
 10. TOGAY, A., KILIÇ, Y., KARAASLAN, A., “Uzaktan Eğitim ile Desteklenen Geliştirilebilir Eğitim Programı Modeli ” IV. International Educational Technology Conference, 1556-1561, Magusa/KKTC, 2006.
 11. ÇAKIR, H., KESKİN, H., TOGAY, A., ATAR, M., İZCİLER, M.,”Bilgisayar Kullanımında Ergonomi, İş Güvenliği ve Sağlığı” I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, 158-164, 2005.
 12. TOGAY, A., KESKİN, H., ALANKUŞ, A., İZCİLER, M., “Aydınlatma Faktörü, Atölye Ortamları Açısından Önemi ve Standartların Değerlendirilmesi” I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, 602-609, İstanbul, 2005.
 13. İZCİLER M., KESKİN H., TOGAY, A.,  Ülkemiz Teknoloji Eğitiminde Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yaparak Öğrenme Modeli Üzerine Bir Araştırma, IETC – 2004, IV. International Educational Technology Conference, 1204-1210, Sakarya, 2004.
 14. YILDIRIM, K., ÇINAR, H., TOGAY, A., SÖĞÜTLÜ, C.,  Üniversite ile Mobilya Endüstrisi İşbirliği Arakesitinde CAD Eğitimi ve Kullanımı, 1. Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 244-252, Ankara, 2003.
 15. YILDIRIM, K., ÇINAR, H., TOGAY, A., SÖĞÜTLÜ, C., 1. Türkiye Mobilya Endüstrisinde Üniversite Sanayi İlişkileri, Uluslar arası Yerel Yönetimler Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 253-262, Ankara, 2003.
 16. YILDIRIM, K., ÇINAR, H., TOGAY, A., The Use and Importance of CAD in the Turkish Furniture Industry, 5th European Academy of Design Conference, Barcelona, 28-30 April 2003.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 

 1. SÖĞÜTLÜ; C., YILDIRIM,K., TOGAY., DÖNGEL., N, ÖZKÖSE, D., Restoratıon Applıcatıons Of Wooden Structures In Turkey, Mugla Journal of Science and Technology, Vol 2, No 2 (2016)
 2. GÜNEŞ SERKAN, TOĞAY ABDULLAH, ÇİĞDEM GÜNEŞ (2015).  Katma Değer ve Kalkınma Bağlamında Ürün Tasarımı.  Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi(16), 97-112.
 3. ÖĞÜTLÜ, C., DÖNGEL, N., TOGAY, A., DÖNGEL, İ., İstanbul’da Bulunan Mimar Sinan Eseri Cami Ahşap Kapı ve Pencere İç Kepenklerinin Malzeme, Boyut, Süsleme ve Yapım Tekniği Açısından İncelenmesi,Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, 49-57, Ankara, 2014
 4. PALAZ, M., TOGAY, A., Teknoloji ve Tasarım Dersi Programına İlişkin Ders Öğretmenlerinin Bakış Açıları, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Dergisi, Ssyı:187, Sayfa: 351-371, Ankara, 2010.
 5. KESKİN, H., TOGAY., A, Lamine Edilmiş Karaçam (Pinus nigra var. pallasiana) Odununda Kesiliş Yönünün Eğilme Direnci ve Eğilmede Elastiklik Modülüne EtkileriGazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl : 12, Sayı: 14, Ankara, 2005.
 6. TOGAY, A., BUDAKÇI, M., Laminat Malzeme Üzerine Serigrafi Uygulamasında İpek Numarasının Renk Değiştirici Etkisi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, Cilt : 8, Sayı: 2,  Ankara, 2005.
 7. ÖRS, Y. TOGAY, A., Türkiye Ahşap Yapı Endüstrisinde Üretim Fiyat İstihdam, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, Cilt:7, Sayı: 1, Ankara, 2004.
 8. ÖRS, Y. TOGAY, A., Ahşap Yapı Dış Ticareti ve Gümrük Birliğinin Sektöre Etkileri, Mobilya Dekorasyon Dergisi, Sayı : 59, Mart-Nisan, İstanbul, 2004.
 9. ÖRS, Y. TOGAY, A.,Türkiye’de Ahşap Yapı Endüstrisinin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Mobilya Dekorasyon Dergisi, Sayı : 56, Eylül-Ekim, İstanbul, 2003.
 10. KESKİN, H., TOGAY., A, Doğu Kayını (Fagus oriantalis L.) ve Kara Kavak (Populus nigra L.) Kombinasyonu ile Üretilmiş Lamine Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri : A, Sayı : 2, Sayfa: 101-114,  Isparta, 2003.
 11. ÖRS, Y. TOGAY, A., Ahşap Yapı Endüstrisinin Tanımı, Sınıflandırılması, Türkiye’de Uygulanan Üretim Teknikleri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, Cilt:6, Sayı: 3, Ankara, 2003.
 12. ÖRS, Y. TOGAY, A.,Türkiye Ahşap Yapı Endüstrisinde Kurulu Kapasite ve Planlanan Yatırımlar, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 10, Sayı : 11, Ankara, 2002.
 13. BUDAKÇI, M., TOGAY, A., Sentetik Vernik ve Bir Difüzyon Boyası Uygulanan Sarıçamda Açık Hava Şartlarının Renk Değiştirici Etkisi, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl : 10, Sayı: 11, 55-66, Ankara, 2002.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. TOGAY, A., vd., 2007-2013 Dokuzuncu Kalkınma Planı Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sanayi Özel İhtisas Komisyon Raporu, Başkan: Prof.Dr.Yalçın ÖRS, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2007, Yayin No: DPT=2745-ÖİK:693, Sayfa:1-163, Ankara.
 2. ÖRS, Y. TOGAY, A.,Türkiye Ahşap Yapı Endüstrisi, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Tebliğler. Cilt: 3. Sayfa: 923-942, Mart 2005, Antalya.
 3. TOGAY, A., vd., Orman Ürünleri ve Orman Ürünleri Endüstrisi, Komisyon Kararları, 1. Çevre ve Ormancılık Şurası, Mart 2005, 98-106, Antalya.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti basılan bildiriler:

 1. KESKİN, H., SAYIN, M., TOGAY, A., İlköğretim Teknoloji Eğitimi (İş Eğitimi) Programının Teknoloji, Atölye Ortamları ve Materyaller Açısından Değerlendirilmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 16-18 Eylül, 327, 2002.

F. Kitaplar (Ulusal Yayınevlerinde Basılmış):

 1. TOGAY, A. vd., Eğitimciler İçin Bilişim Teknolojileri, (Kitapta 3 Bölüm), Pegem Akademi Yayıncılık, ISBN: 9786053647232, Kasım 2104, Ankara.
 2. TOGAY, A., KILIÇ, Y., KARAARSLAN, A., TEKEREK, M., Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Meslek, ve Teknik Orta Öğretim Alanı, Gün Yayınevi, Ankara, 2008.
 3. TOGAY, A.,  ERGELEN, C., YEŞİLKAYA, M.,Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Ankara, 1999.
 4. TOGAY, A., İş Eğitimi Ders Kitabı, M.E.B., İlköğretim Okulları 5. Sınıf, GENDAŞ Yayınevi , İstanbul, 1998.
 5. TOGAY, A., İş Eğitimi Ders Kitabı, M.E.B., İlköğretim Okulları 4. Sınıf, GENDAŞ Yayınevi , İstanbul, 1998.

G. Diğer :

 1. 1. TOGAY, A., vd., “Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Yeniden Yapılandırılması” Komisyon Raporu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008.