Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 1. ÖZGÜR, O., “ Bilgisayar Destekli Tasarım Öğretiminde Farklı Metotlar“, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-2016.
 2. YORULMAZ, M., “Endüstriyel Tasarıma Yönelik Proje Yönetim Sistemi Geliştirilmesi” Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-2013.
 3. KARAGÖZ, Ü., “ Ahşap Yapı Paneli Tasarımına Yönelik Parametrelerin Belirlenmesi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi” , Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-2016.
 4. EDİZ, İ., “Prefabrik Ahşap Yapı Paneli Tasarımına Yönelik Mühendislik Hesaplamaları Yazılımı Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-2018.
 5. UZEL, M., “Lamine Ahşap Yapı Elemanlarının Mekanik Özelliklerine Destek Katmanı Ve Lamel Kalınlığı Etkisinin İncelenmesi“, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-2016.
 6. COŞKUN, M., “ Teknoloji Gömülü Yenilikçi Ürünlerin Tasarım ve İnovasyon Bağlamında Değerlendirilmesi; Ürün Tasarımı ve Geliştirme Süreçlerine İlişkin Yaklaşımlar“, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
 7. İLHAN, A., E., M., “Tasarıma Bilgi Girişinde Göz İzleme Teknolojisinin Kullanımı: Durum Çalışması“, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
 8. KOCAMAN, U., “Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 1. BIYIKÇI, E., “Gelişen Teknolojik Süreçlerin Teknoloji ve Tasarım Kavramları Üzerine Etkileri ve Teknoloji Tasarım Etkileşiminin İncelenmesi”, Gazi üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007.
 2. PALAZ, M., “Teknoloji Tasarım Dersi Üretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Proje Yönetim Modeli Önerisi”, Gazi üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 3. YETİŞKEN, İ.C., Teknoloji ve Tasarım Dersi Projelerinin Web Tabanlı Yönetimi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 4. KEÇEL, N., “Teknoloji ve Tasarım Ders Mekanlarının Teknik Analizi ve Model Atölye Tasarımı”, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 5. ERGİN, E., “Güçlendirilmiş Ahşap Yapı Elemanı Tasarımı ve Bazı Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi” Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 6. ÇELİK, Z., Y., Bir Mobilya Elemanı Olarak Sandalye Dayanımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi ile  Belirlenmesi, Gazi üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014- Devam Ediyor.
 7. AKDAŞ, D., “Ürün Tasarım Süreçlerinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi: Tasarımcı, Firma ve Son-kullanıcı Üzerinden Kullanım İmkânlarının İncelenmesi “Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015.
 8. GEDİK, E., “Endüstri Ürünleri Tasarımında Dijitalleşme: Üç Boyutlu Baskı Teknolojilerinin Ürün Tasarım Pratiğinde Kullanımı“Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 9. ÖZTÜRK, M., Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015- Devam Ediyor.